ENERJİ KİMLİK BELGESİ

İşin Sırrı Ayrıntılarda Gizli

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR? (EKB)

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi Kim Tarafından verilmelidir?

Mevcut Ve yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerine başvuruda bulunulabilir. Szutest Uygunluk Değerlendirme binlerce binanın Enerji Kimlik Belgesini düzenlemiş bir Enerji Verimliliği yetkili firmasıdır. Uzman mühendis kadrosu ile en kısa sürede belgelerinizi sizeler teslim etmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Düzenlemek İçin Gerekli Evraklar;

Mimari proje, ısı yalıtım projesi, mekanik tesisat projesi ve elektrik projesi gerekmektedir.

Enerji verimlilik danışmanlık firması binanın projeleri üzerinden binayı inceler,  binada kullanılan malzemeler üzerinden bina verileri Bep tr 2 programına aktarır. Bakanlık programı bep tr 2 de girilen veriler sonucunda bina için bir sınıf belirler bu binanın Enerji Kimlik Belgesi sınıfını belirttir.

Enerji Kimlik Belgesi herkes tarafından görülecek bir yere asılmalıdır.

Enerji kimlik belgelerinin geçerlilik süresi 10 yıldır.

Yapıda enerji tüketimini etkileyebilecek değişiklikler yapılması durumunda enerji kimlik belgesi yenilenmelidir.

× Sorunuz mu var?