PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Uzmanlıklarımızı keşfedin…

Proje yönetimi; gerçekleştirilmesi planlanan programların zaman, mekan ve finansal kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak yürütülmesi ilkesine dayanır. Projenizin boyutu veya karmaşıklığı ne olursa olsun, öngörülen maliyetlerden şaşmadan zamanında teslim edilmesini sağlıyoruz. Birlikte, tüm hedeflerinizi ve hedeflerinizi karşıladığından emin olmak için projenizin her yönünü tanımlar, planlar, uygular ve entegre ederiz. Projelerin başlangıcından, en son ana kadar genel verimliliği ve kaliteyi korumayı amaç edinmekteyiz. Bu yaklaşımla, istikrarlı bir çalışma medotu oluşturup, zaman ve kalite arasında mükemmel bir denge kurulabilmesine yardımcı olmaktayız. Projenizi uluslararası standartlar çerçevesinde güvenli bir şekilde gerçeğe dönüştürmek için tüm paydaşlarla öncelikleri belirliyor ve faaliyetlerimizi koordine ediyoruz.

Proje Yönetimi

Projenizin boyutu veya karmaşıklığı ne olursa olsun, zamanında ve bütçeyle teslim edilmesini sağlıyoruz. Birlikte, tüm hedeflerinizi ve hedeflerinizi karşıladığından emin olmak için projenizin her yönünü tanımlar, planlar, uygular ve entegre ederiz.

 

Project Management Professional (PMP) sertifikasyonuna sahip kıdemli Proje Yönetimi Danışmanlığı ekibimiz, aşağıda listelenen belli başlı başlıklarda yardımcı olmaktadır:

 • Projenin başlatılması ve yönetilmesi için gerekli yönetim planlarının hazırlanması

 • Paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilmesi ve yönetilmesi

 • Hedeflenen çıktıların, iş gereksinimleri ile paralellik sağlaması

 • Proje Yönetimi Danışmanlığı zaman planının oluşturulması ve takibi

 • Muhtemel değişikliklerin yönetilmesi

 • İlerlemeler ve performansın periyodik olarak raporlanması

 • Proje Yönetimi kalitenin tanımlanması, uygulanması

 • Yaşam döngüsü boyunca risklerin yönetilmesi

 • Pro-aktif çözümlerin sunulması

 • Proje Yönetimi Danışmanlığı çıktılarında ilgili mevzuat, kurum standartları ve endüstri en iyi uygulamaları ile uyumun sağlanması

 • İyileştirmelerin sağlanması

 • Proje kapsamının yakından yönetilmesi ile fazla ya da eksik iş yapılmasının önlenmesi

 • Kontrol süreçleri ile, herhangi bir gecikmeye ya da sapmaya sebep olunmaması.

Tüm paydaşlarla koordineli bir şekilde projenin önceliklerini belirliyor ve faaliyetlerimizi ona göre planlıyoruz. Uluslararası standartlar ve iş güvenliği prosedürlerinden ödün vermeden projelerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz.

Hiçbir projeniz Acıbadem Mimarlık için çok büyük veya küçük değil.

Ön görüşme ayarlamak için hemen arayın

× Sorunuz mu var?