RESTORASYON & RENOVASYON

Herşeyi yeniden yıkıp yapmak yerine, bazen mevcut olanı korumak ve muhafaza etmek gerekir.

Geçimişimiz Tarihimizi Bilmek Yaşadığımız Zamanla Buluşturmak En Önemli İlkelerimizdendir. Bize Miras Bırakılan Eserleri Yarınlara Taşımak Gelecek Kuşaklara Aktarmak Topluma Kazandırma Bilincinde Yaptığımız Restorasyon Projelerinde Yapıların Geleceğe Aktarılmalarına Yardımcı Olmaya Çalışıyoruz.

Restorasyon; kültürel değerleri taşıyan ve yansıtan tarihi yapılara, en az müdahale ile en iyi bakımı yapak adına gerçekleştirilen geniş kapsamlı, detaylı ve hassas çalışmaların bütünüdür.

Restorasyon; malzemenin, taşıyıcı sistem olarak da adlandırılan strüktürün ve yapının bulunduğu zeminin iyileştirilmesi, yapı elemanlarının eksilen kısımların bütünlenmesi, eskimiş, işlevini yitirmiş elemanların yenilenmesi ile, ortadan kalkmış kısımların ya da artık işlevini gerçekleştiremez duruma gelmiş yapıların yeniden inşaasına kadar farklı düzeylerde gerçekleştirilen yeniden değerlendirme yöntemidir.

Restorasyon teknikleri;

  • Sağlamlaştırma,
  • Bütünleme (reintegrasyon),
  • Yenileme-Yeniden İşlevlendirme (Renovasyon),
  • Tarihi ve Çağdaş Ekler,
  • Yeniden Yapım,
  • Temizleme -(Liberasyon)
  • Taşıma olarak sıralanabilir.

Restorasyon Hizmetleri

Geçmişten günümüze değin süre gelen tarihin yaşatılması için, onun belgesi niteliğinde olan ve tarihe tanıklık eden eserlerin onarımı ve korunması gerekmektedir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde tarihe, arkeolojiye verilen önemle birlikte restorasyon da önem kazanmıştır. Restorasyonun amacı tarihi eser ve dokuların özgün biçimleriyle korunarak, gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Asıl zor olan da budur. Bunu sağlayabilmek için profesyonel bir çalışma ve son teknik imkanları kullanmak gerekir.

Renovasyon Hizmetleri

Zamanla değişen yaşam biçimi ve ona bağlı istekler nedeniyle birçok tarihi yapı özgün işlevini yitirmekte, ilk yapılış amacından farklı bir işleve hizmet etmek için uyarlanmaktadır. Konut, otel gibi işlevleri günümüzde de geçerli olan binalar ise bugün yapılan benzerlerinin konfor koşullarını sunmaktan uzak olduklarından, işlevsel olarak eskiyerek standart altı kalmakta, güncelleştirme yapılmadığında, terk edilerek harap olmaktadır. Yeniden işlevlendirme eski binaların yıkımdan kurtarılması için bir araçtır.

Acıbadem Mimarlık’ın hedefi işlevini yitimiş olan binaların özgürlüğünü bozmadan, yeniden topluma kazandırmaktır.

Röleve Hizmetleri

Mevcut bir yapının yeniden ölçülerek; plan, kesit ,görünüş ve detay olarak çizimlerinin elde edilmesidir. Acıbadem Mimarlık bu konuda tecrübeli ekip ve donanımıyla hızlı ve detaylı projeler oluşturur.

Hiçbir projeniz Acıbadem Mimarlık için çok büyük veya küçük değil.

Ön görüşme ayarlamak için hemen arayın

× Sorunuz mu var?